SPOLEČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ KVALITY:

TÜV

Potvrzuje bezpečnost a kvalitu výrobků na úrovni požadovanou systémem GS. Značka a certifikát TÜV SÜD GS spotřebiteli potvrzuje, že výrobek byl zkoušen a certifikován podle německého zákona Geräte –und Produktisicherheitgesetz (Zákon o bezpečnosti přístrojů a produktů z roku 2004, GPSG).

TÜV Rheinland

Na základě tohoto certifikátu jsou vyráběna lehátka

SZÚ Jablonec nad Nisou

Výrobky jsou certifikovány podle norem vydávaných normalizačními orgány (ÚNMZ, ISO, IEC, CEN, CENELEC), podle právních předpisů České republiky nebo Evropských společenství obsahujících technické požadavky na výrobky.

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council  je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Logo FSC na výrobku zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů.  Jen výrobky označené logem FSC jsou certifikované.

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Tento certifikát dokládá biologickou nezávadnost palet používaných pro transport výrobků.