Informace o uplatňování práva spotřebitele odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Máte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení objednané zboží. Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám oznamte a to prostřednictvím telefonní linky 376 326 421,

nebo na email prodejna@bohemia-sport.cz

nebo zašlete oznámení na adresu: BOHEMIA SPORT, spol. s r.o.,

Strakonická 947,

341 01 Horažďovice.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to Však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje zaslat sdělení uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete na své náklady zboží zpět před uplynutím 14 dnů nebo zboží vrátíte v naší prodejně na adrese Strakonická 947, 341 01 Horažďovice. Zboží nám zasílejte zpět nepoškozené a úplné a pokud možno v originálním obalu.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám fakturovanou částku včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností) bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne kdy, jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.  V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte prosím číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze na Váš bankovní účet. S vrácením platby můžeme posečkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Adresát:   BOHEMIA SPORT, spol. s r.o.

                  Strakonická 947

                  341 01 Horažďovice

email:      prodejna@bohemia-sport.cz

telefon:   376 326 421

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu zboží.

Datum obdržení zásilky:

Jméno spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo faktury:

Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět:  (v případě, že jste platil(a) dobírkou)

Podpis spotřebitele: (pouze v případě papírové podoby)

Datum:

————————————————————————————————————————-

Pro uplatnění případné reklamace v době 24 měsíců si uschovejte fakturu.

 

Děkujeme Vám za nákup. Doufáme, že budete ve všech ohledech spokojeni. Jestliže budete mít dotaz ke své objednávce nebo faktuře, jsme Vám plně k dispozici v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 na telefonním čísle 376 326 421.