Poslání a cíle

Vizí společnosti je doplnit její stávající výrobní program (dřevovýroba) novou kategorií – výroba reklamních předmětů.

Společnost je tradičním výrobcem sportovních potřeb s devadesátiletou tradicí.  V roce 2010 a 2011 investovala do nákupu zařízení k potisku textilií. Použitím této technologie v tradiční výrobě se otevřel nový segment trhu – reklama. Největší zájem o výrobky společnosti mají v Německu, Rakousku a Švýcarsku.  Export výrobků se v dalších letech zaměří i na tzv. východní trhy.

Společnost se zaměří především na marketingovou strategii a strategii podpory prodeje. Je potřeba dostat společnost a značku do podvědomí zákazníků.

Bohemia sport Lion je český výrobce, vyrábějící kvalitní výrobky z českého dřeva, vyráběné českými zaměstnanci pro české i zahraniční zákazníky. Standardizace procesů a důraz na jejich neustálé zlepšování tvoří základ pro to, aby byl splněn náš hlavní cíl – včas reagovat na požadavky našich zákazníků a jejich spokojenost.

Naše přednosti

  1. Dlouholetá tradice výroby
  2. Jediný výrobce dřevěných holí ve střední Evropě
  3. Dlouhodobá finanční a ekonomická stabilita
  4. Mimořádná kvalita produktů
  5. Důraz na trvale udržitelný rozvoj – environmentální strategie
  6. Používáme vysoce kvalitní výhradně domácí suroviny
  7. Nasloucháme požadavkům našich zákazníků
  8. Silně pro zákaznický přístup
  9. Sehraný tým zaměstnanců

Certifikace

Rychlá adresa

BOHEMIA SPORT, spol. s r. o.
Václavské náměstí 785/28
110 00 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 496 79 244

tel: +420 376 326 421
fax: +420 376 512 702
e-mail: info@...
... nahraďte doménou bohemia-sport.cz

Rychlý kontakt